Časopis Kapitánská pošta

admiralitní plavba (4)
akce (72)
Aqua (5)
bazén (6)
bezpečnost (13)
bobr (12)
Cedník (16)
Čajová plavba (4)
činnost HKVS (103)
činnost oddílů (83)
činnost VS (99)
ČLK Seals (3)
Čolek a Žabka (3)
dějiny (3)
desetikoruny (34)
divoká voda (22)
Drager (2)
Eurosea (14)
expedice (6)
fotografování (5)
fotoreportáž (23)
funkce v HKVS (2)
Havlíčkův Brod (2)
historie (112)
hlavní kapitán (15)
hospodaření (5)
Hra (8)
hry (29)
hry na vodě a ve vodě (2)
Hvězdář (2)
ILŠVS (3)
Jablonecká regata (4)
jachtař (3)
jachting (63)
Jamboree (14)
Japonsko (5)
Jarní sraz K+K (3)
jarní sraz VS (5)
Jezevec (3)
kánoe (3)
kapitánská lesní škola (2)
Kapitánská pošta (6)
Kapka (2)
kilometráž (3)
Klíč (3)
KLŠVS (34)
komodor (13)
Kotorský závod (9)
Kování (3)
kroje (3)
Lavičky (2)
Liška (2)
lodě stavba (16)
loděnice (8)
lodní komise (2)
Lodní tesař (3)
Mazury (2)
Meandry (2)
metodika (59)
mezinárodní skauting (6)
Mikulášský víkend (2)
modrá stuha (2)
Mokré dějiny (39)
Mokré stránky (2)
Morava (8)
Námořní akademie VS (53)
námořní lodě (2)
námořník (3)
Navalis (7)
Navigamus (58)
Nelson (3)
nováček (2)
nové odborky (2)
obsah čísla (58)
odborka (5)
odborky (4)
Odysseus Group (2)
Olda (2)
Opařany (2)
Ostrava (8)
P550 (20)
pardubický kraj (2)
PF (2)
Pilica (2)
plavání (4)
podzimní sraz VS (5)
pohár přístavů (5)
polsko (3)
pozvánka (8)
pravidla (13)
propagace (18)
propozice (5)
předpisy skautské (14)
Přes tři jezy (45)
přihláška (7)
přílohy (47)
příroda (5)
PTP (2)
Pumpa (5)
puťák (3)
Putovní tábor (2)
putovní tábory (5)
rádcovský zápisník (2)
rafting (2)
Renča (6)
rodinný skauting (2)
rozhovor (67)
Severka (4)
schůzka (2)
Sindibád (6)
SKARE (81)
slovo redaktora (9)
Slunda (13)
směrnice (3)
soutěže závody (58)
sraz VS (55)
stezky (11)
světýlka (2)
světýlko (4)
symbolika (4)
tábor (8)
termínovka akcí (17)
tiráž (55)
titulní strana (65)
Tortuga (8)
Trysko (4)
úvodník HK (63)
valný sněm (3)
Vezír (51)
víkend divoké vody (2)
vlajky (3)
Vlasta Páleníková (2)
vlčci (6)
vodácké desetikoruny (18)
vodácké doplňky (11)
vodácké expedice (14)
vodní turistika (3)
volby (13)
Vosátka (2)
vybavení (3)
vyhláška (5)
výsledky (37)
výzvy (4)
zábava (8)
zahraničí (30)
zahraniční akce (4)
zápis (15)
zima (3)
zpěvník (2)
zprávy hkvs (5)
ZVaS (2)

420
90 let
Albatros Vřesina
Anděl
BOK
Bratři
celoroční soutěž
Den sesterství
den zamyšlení
Desková
dřevo
Efendi
finance
hi
Hkvs
humor
ILŠVS Sciens vincit 2017
Ivančena
ivt
Jachetní kurz Kovářov
Jambore
Jan Hřebejk
Jaromír Kupr
Ježour
Jikra
Jiří Navrátil
Jiřina Adéeová
jubilea
kapitánské zkoušky
Kapka HKVS 2017
Koblížek
komiks
krajský kapitán
Křeček
Křížovka
kuchař
Kuk regatta
Kulda
kurzy
Kvído
Liberec
liberecký kraj
Lužnice
meteorologie
Naši nejsou doma
Nisa
Obrok
Okar
Opravy
Oskar
paddleboard
Pavlík
plachetnice
plánování a příprava plavby
plánování trasy
Plavby
plavčík
plavec
potápěč
potápění
pramice
první pomoc
předprogram
Pytlík
reportáž
Rössler-Ořovský
rostliny
Roverská 8A 80 - ka
řeky na puťák
Sepka
Sindibád 24 race
Skautské století
Skautští loďmistři
Skenování
SKOK
skripta ke KZ
slib
srazy VS
Staniční kniha
Sten
stožár
Svojsíkův závod
Taote
Tip
tipy
tři orlí pera
Třináctka
Údržba
uzlování
vlčata
Vltava
vodák
vodní lyžování
vodní stavby
volba HKVS
výchovná komise
Vyroba
výročí
významná jubilea
výzva
vzdělávání činovníků
vzkaz v lahvi
znak
Znojmo
žabičky
Žďár nad Sázavou
žebříček oddílů

Kapitánská pošta únor 2017 15 Plánování a příprava trasy metodika plánování a příprava plavby
Kapitánská pošta únor 2017 16-17 Naplánuješ správně trasu? metodika plánování trasy kilometráž
Kapitánská pošta duben 2017 7-8 Ovládání jednoduché plachetnice  metodika jachting p550
Kapitánská pošta duben 2017 9-11 Ovládání jednoduché plachetnice  P550 jachting metodika
Kapitánská pošta duben 2017 12 odborka Jachtař metodika jachting nové odborky jachtař
Kapitánská pošta únor 2016 5 metodika putovní tábory hra Sindibád
Kapitánská pošta únor 2016 6 metodika putovní tábory hra Sindibád
Kapitánská pošta únor 2016 7 metodika putovní tábory hra Sindibád
Kapitánská pošta únor 2016 8 metodika putovní tábory hra Sindibád
Kapitánská pošta únor 2016 16 kilometráž metodika
Kapitánská pošta únor 2016 17 kilometráž metodika
Kapitánská pošta duben 2016 10-13 metodika putovní tábory hra sindibád
Kapitánská pošta říjen 2016 16 metodika bazén schůzka
Kapitánská pošta říjen 2016 17 metodika bazén schůzka
Kapitánská pošta prosinec 2016 9-13 Putovní tábor pod plachtami metodika Putovní tábor Jachting
Kapitánská pošta prosinec 2016 14 Plachetnice - deskovka metodika Hra Desková Jachting
Kapitánská pošta prosinec 2016 15-17 Co s P550 po sezoně metodika Údržba P550 Opravy
Kapitánská pošta únor 2015 23-25 Duchovně-ekologická výchova v oddíle činnost oddílů metodika
Kapitánská pošta únor 2015 28-31 Otevřený skautský oddíl - úhel pohledu činnost oddílů metodika
Kapitánská pošta únor 2015 32-33 Kánoe VI. - Portáž, bagáž metodika kánoe
Kapitánská pošta duben 2015 6-8 Vzhůru ke dnu! činnost VS jachting metodika
Kapitánská pošta říjen 2015 12 metodika bazén
Kapitánská pošta říjen 2015 13 metodika bazén
Kapitánská pošta prosinec 2015 9 metodika vodácké doplňky tipy bazén
Kapitánská pošta říjen 2014 6-7 Nácvik startovního skoku metodika plavání
Kapitánská pošta prosinec 2014 34 Kanoe V. - Tvary pádel metodika lodě stavba
Kapitánská pošta červen 2013 3-4 Co na sebe na vodu? metodika vybavení bezpečnost
Kapitánská pošta březen 2012 7-8 Co vše jsme vám připravili pro snazší práci s Plavbami? Plavby metodika
Kapitánská pošta březen 2012 15 Jak zapojit výcvik záchrany lodě do programu bezpečnost metodika
Kapitánská pošta září 2012 4 Nové odborky a vodní skauti odborky metodika
Kapitánská pošta listopad 2012 6 Koloběh vody metodika
Kapitánská pošta leden 2011 9 Vodní skauti a nový program metodika symbolika
Kapitánská pošta únor 2011 8 Rádcovský zápisník pro vodní skauty rádcovský zápisník metodika
Kapitánská pošta únor 2011 9-10 Plavba po řece Nasuchujedu metodika hry
Kapitánská pošta březen 2011 3-5 Jak na základní plavecký výcvik? metodika plavání
Kapitánská pošta březen 2011 13 Vodácké doplňky brzy k dispozici! metodika vodácké doplňky
Kapitánská pošta duben 2011 10-11 Vodácké doplňky jsou tu metodika
Kapitánská pošta duben 2011 15 Kam kráčíš, rádcovský zápisníku?/Vodácké desetikoruny k 1. dubnu 2011 metodika rádcovský zápisník desetikoruny
Kapitánská pošta duben 2011 16 Vyloďte se v roce 3015! metodika hry činnost oddílů
Kapitánská pošta květen 2011 16 Vodácké výzvy metodika činnost oddílů
Kapitánská pošta květen 2011 17 Bezpečnostní pokyny pro plnění výzev metodika bezpečnost činnost oddílů
Kapitánská pošta červen 2011 7-9 Plavby vodních vlčat a žabiček vodácké doplňky metodika
Kapitánská pošta červen 2011 17 Pozor! Kraken útočí! hry metodika činnost oddílů
Kapitánská pošta září 2011 11-12 Přehled programové nabídky pro VS metodika vodácké doplňky
Kapitánská pošta září 2011 16-17 Den na Visle/Polib mého Lemroucha činnost oddílů hry zahraničí metodika
Kapitánská pošta říjen 2011 14 Divnořeč/Na každého jednou dojde hry metodika
Kapitánská pošta listopad 2011 6-8 Jak na symbolický rámec u vodáků metodika symbolika
Kapitánská pošta listopad 2011 14 Doplňkové materiály k plavbám VS metodika
Kapitánská pošta prosinec 2011 6 Budoucnost vzdělávání vodních skautů metodika
Kapitánská pošta leden 2010 4-5 Proč nejezdit na lodičkách/Pádlování na pramici metodika
Kapitánská pošta leden 2010 6-7 Jak cvičit pádlování metodika
Kapitánská pošta leden 2010 12 Vodní skauti a časopisy propagace metodika
Kapitánská pošta únor 2010 19 "Poskládej si svůj sraz!" sraz VS akce metodika
Kapitánská pošta březen 2010 6-9 Bezpečnost, prevence, záchrana bezpečnost metodika divoká voda
Kapitánská pošta květen 2010 3-6 Táborová putování na vodě/Putovní tábory: jak na ně metodika činnost VS
Kapitánská pošta listopad 2010 3-4 Vodní skauti v zimě metodika činnost oddílů
Kapitánská pošta listopad 2010 5-7 Zimní vypravování/Riziko pobytu v zimní přírodě činnost oddílů metodika zima
Kapitánská pošta květen 2009 22 Nováček pro vodní skauty a skautky nováček metodika
Kapitánská pošta únor 1970 3-4 Tělesná výchova v junáckém oddíle metodika
15

Plánování a příprava trasy — Kapitánská pošta únor 2017

metodika plánování a příprava plavby

1617

Naplánuješ správně trasu? — Kapitánská pošta únor 2017

metodika plánování trasy kilometráž

78

Ovládání jednoduché plachetnice  — Kapitánská pošta duben 2017

z připravovaných skript ke KZ - Cedník 

metodika jachting p550

91011

Ovládání jednoduché plachetnice  — Kapitánská pošta duben 2017

z připravovaných skript ke KZ - Cedník 

P550 jachting metodika

12

odborka Jachtař — Kapitánská pošta duben 2017

Kulda

metodika jachting nové odborky jachtař

5

strana 5 — Kapitánská pošta únor 2016

metodika putovní tábory hra Sindibád

6

strana 6 — Kapitánská pošta únor 2016

metodika putovní tábory hra Sindibád

7

strana 7 — Kapitánská pošta únor 2016

metodika putovní tábory hra Sindibád

8

strana 8 — Kapitánská pošta únor 2016

metodika putovní tábory hra Sindibád

16

strana 16 — Kapitánská pošta únor 2016

kilometráž metodika

17

strana 17 — Kapitánská pošta únor 2016

kilometráž metodika

10111213

strana 10-13 — Kapitánská pošta duben 2016

metodika putovní tábory hra sindibád

16

strana 16 — Kapitánská pošta říjen 2016

metodika bazén schůzka

17

strana 17 — Kapitánská pošta říjen 2016

metodika bazén schůzka

910111213

Putovní tábor pod plachtami — Kapitánská pošta prosinec 2016

Blecha

metodika Putovní tábor Jachting

14

Plachetnice - deskovka — Kapitánská pošta prosinec 2016

Kin

metodika Hra Desková Jachting

151617

Co s P550 po sezoně — Kapitánská pošta prosinec 2016

Bimbo

metodika Údržba P550 Opravy

232425

Duchovně-ekologická výchova v oddíle — Kapitánská pošta únor 2015

činnost oddílů metodika

28293031

Otevřený skautský oddíl - úhel pohledu — Kapitánská pošta únor 2015

činnost oddílů metodika

3233

Kánoe VI. - Portáž, bagáž — Kapitánská pošta únor 2015

metodika kánoe

678

Vzhůru ke dnu! — Kapitánská pošta duben 2015

činnost VS jachting metodika

12

strana 12 — Kapitánská pošta říjen 2015

metodika bazén

13

strana 13 — Kapitánská pošta říjen 2015

metodika bazén

9

strana 9 — Kapitánská pošta prosinec 2015

metodika vodácké doplňky tipy bazén

67

Nácvik startovního skoku — Kapitánská pošta říjen 2014

metodika nácviku startovního skoku

metodika plavání

34

Kanoe V. - Tvary pádel — Kapitánská pošta prosinec 2014

metodika lodě stavba

34

Co na sebe na vodu? — Kapitánská pošta červen 2013

Liška

metodika vybavení bezpečnost

78

Co vše jsme vám připravili pro snazší práci s Plavbami? — Kapitánská pošta březen 2012

Plavby metodika

15

Jak zapojit výcvik záchrany lodě do programu — Kapitánská pošta březen 2012

bezpečnost metodika

4

Nové odborky a vodní skauti — Kapitánská pošta září 2012

odborky metodika

6

Koloběh vody — Kapitánská pošta listopad 2012

metodika

9

Vodní skauti a nový program — Kapitánská pošta leden 2011

metodika symbolika

8

Rádcovský zápisník pro vodní skauty — Kapitánská pošta únor 2011

rádcovský zápisník metodika

910

Plavba po řece Nasuchujedu — Kapitánská pošta únor 2011

metodika hry

345

Jak na základní plavecký výcvik? — Kapitánská pošta březen 2011

metodika plavání

13

Vodácké doplňky brzy k dispozici! — Kapitánská pošta březen 2011

metodika vodácké doplňky

1011

Vodácké doplňky jsou tu — Kapitánská pošta duben 2011

metodika

15

Kam kráčíš, rádcovský zápisníku?/Vodácké desetikoruny k 1. dubnu 2011 — Kapitánská pošta duben 2011

metodika rádcovský zápisník desetikoruny

16

Vyloďte se v roce 3015! — Kapitánská pošta duben 2011

metodika hry činnost oddílů

16

Vodácké výzvy — Kapitánská pošta květen 2011

metodika činnost oddílů

17

Bezpečnostní pokyny pro plnění výzev — Kapitánská pošta květen 2011

metodika bezpečnost činnost oddílů

789

Plavby vodních vlčat a žabiček — Kapitánská pošta červen 2011

vodácké doplňky metodika

17

Pozor! Kraken útočí! — Kapitánská pošta červen 2011

hry metodika činnost oddílů

1112

Přehled programové nabídky pro VS — Kapitánská pošta září 2011

metodika vodácké doplňky

1617

Den na Visle/Polib mého Lemroucha — Kapitánská pošta září 2011

činnost oddílů hry zahraničí metodika

14

Divnořeč/Na každého jednou dojde — Kapitánská pošta říjen 2011

hry metodika

678

Jak na symbolický rámec u vodáků — Kapitánská pošta listopad 2011

metodika symbolika

14

Doplňkové materiály k plavbám VS — Kapitánská pošta listopad 2011

metodika

6

Budoucnost vzdělávání vodních skautů — Kapitánská pošta prosinec 2011

metodika

45

Proč nejezdit na lodičkách/Pádlování na pramici — Kapitánská pošta leden 2010

metodika

67

Jak cvičit pádlování — Kapitánská pošta leden 2010

metodika

12

Vodní skauti a časopisy — Kapitánská pošta leden 2010

propagace metodika

19

"Poskládej si svůj sraz!" — Kapitánská pošta únor 2010

sraz VS akce metodika

6789

Bezpečnost, prevence, záchrana — Kapitánská pošta březen 2010

bezpečnost metodika divoká voda

3456

Táborová putování na vodě/Putovní tábory: jak na ně — Kapitánská pošta květen 2010

metodika činnost VS

34

Vodní skauti v zimě — Kapitánská pošta listopad 2010

metodika činnost oddílů

567

Zimní vypravování/Riziko pobytu v zimní přírodě — Kapitánská pošta listopad 2010

činnost oddílů metodika zima

22

Nováček pro vodní skauty a skautky — Kapitánská pošta květen 2009

nováček metodika

34

Tělesná výchova v junáckém oddíle — Kapitánská pošta únor 1970

Josef Štok

metodika