Stáhnout kompletní PDF (6.7 MB)

Skautský svět únor 2016 (č.3/54)

Titulní strana

Obsah:
1 Skautský svět 2016/02 titulní strana
2 SKAUTSKÝ SVĚT V OBRAZECH
3 ÚVODNÍK: Co je a co už není skauting? úvodník
4-7 ZPRÁVY zprávy
8-9 REPORTÁŽ: Perný den s náčelníkem reportáž
10 SKAUTSKÝM SVĚTEM: Jako bych navštívil část rodiny
11 ZOON POLITIKON: Z laborky do ScioŠkoly
12-13 SKAUTSKÝM SVĚTEM: Čtyři dny rozmanitosti s Re-imagining Futures
14-15 PŘEDSTAVUJE SE: OS 21: Dva roky poté
16-19 RODINNÝ SKAUTING: Děti jako smysloví průzkumníci rodinný skauting
20 AGORA: Velké akce mohou být výchovným nástrojem Agora
22-25 TÉMA: Archivnictví v Junáku Téma čísla
26-28 ZAMYŠLENÍ: Základní principy skautingu hledejme neustále
29 HOMO ECCOLOGICUS: (Ne)jen na jedno použití rozhovor
30-34 ROZHOVOR: Sledovat vnitřní kompas
Chybí ti tu štítky?

Přihlaš se vpravo nahoře přes SkautIS a pomož nám!

2Strana 2

SKAUTSKÝ SVĚT V OBRAZECH

3Strana 3

ÚVODNÍK: Co je a co už není skauting?

úvodník

4Strana 4 5Strana 5 6Strana 6 7Strana 7

ZPRÁVY

zprávy

8Strana 8 9Strana 9

REPORTÁŽ: Perný den s náčelníkem

reportáž

10Strana 10

SKAUTSKÝM SVĚTEM: Jako bych navštívil část rodiny

11Strana 11

ZOON POLITIKON: Z laborky do ScioŠkoly

12Strana 12 13Strana 13

SKAUTSKÝM SVĚTEM: Čtyři dny rozmanitosti s Re-imagining Futures

14Strana 14 15Strana 15

PŘEDSTAVUJE SE: OS 21: Dva roky poté

16Strana 16 17Strana 17 18Strana 18 19Strana 19

RODINNÝ SKAUTING: Děti jako smysloví průzkumníci

rodinný skauting

20Strana 20

AGORA: Velké akce mohou být výchovným nástrojem

Agora

21Strana 21

reklama

22Strana 22 23Strana 23 24Strana 24 25Strana 25

TÉMA: Archivnictví v Junáku

Téma čísla

26Strana 26 27Strana 27 28Strana 28

ZAMYŠLENÍ: Základní principy skautingu hledejme neustále

29Strana 29

HOMO ECCOLOGICUS: (Ne)jen na jedno použití

rozhovor

30Strana 30 31Strana 31 32Strana 32 33Strana 33 34Strana 34

ROZHOVOR: Sledovat vnitřní kompas

Amigo Nazdar Dajdo!
„Sledovat vnitřní kompas“ mě potěšilo, přesto, že myšlenky se zadají na první pohled teoretické, ale jak jinak by to mohlo být. Prakticky známe pouze výsledky dosavadního směřování a začínají se zřetelně rýsovat důsledky. To to téma je cesta do neznáma. Mám povědomí, že jsou skupiny a jednotlivci, kteří se rozhodli vzepřít globálnímu trhu, začít budovat permakulturní život, farmařit jít cestou výměnného obchodu, nebo pořizovat ekologické bydlení (hliněné, slaměné dřevěné).
Přesto pomyslnou střelku kompasu vychyluje přitažlivost železného strachu lidí z neznámého, obava o ztrátu pohodlí a jistot. Nezmiňuji se o lidech, kteří jsou na cestě za drahými kovy a třpytivými kameny a o lidech s touhou vlastnit a ovládat druhé lidi.
Skauti by mohli být přístupní tomuto směru, ale:
- Aby nebylo vše okrajovou záležitostí, je třeba změnit politickými prostředky mnoho zákonů, které nahrávají silným podnikatelským skupinám. To se pravděpodobně bez vstupu lidí, jdoucích ve správném kurzu, do politiky nemůže podařit. Kromě jiného, musí být toto politické uskupení úspěšné a musí přinést naději na lepší život většině společnosti. Samo osobě je to nelehký cíl, ale skaut by měl mířit k vyšším cílům. Pokud by měli skauti vstoupit do politiky, nemělo by se změnit, že skaut je nepolitická organizace. Umím si představit, že by vedle skautingu mohly fungovat firmy a neziskové organizace, které by byly schopny produkovat prostředky pro perspektivní život a podporovat stranu hájící jejich zájmy. Už méně si umím představit, že by dokázaly nerůstem konkurovat v zkorumpovaných politickým stranám.
- Pokud by se dařilo a významná část národa nebo lidstva vykročila na cestu nerůstu, jakože si myslím, že je to nezbytné, jaké dopady to bude mít? Jisté zkušenosti jsou. Předpokládáme, že víme, jaké jsou zkušenosti s růstem civilizací. Pěkně to popisuje egyptolog prof. Bartoš. Známe kmeny, které dokázali žít udržitelným životem, dokud jsme jim nevnutili civilizaci. Víme, že jsou ještě pamětníci doby, kdy na dědinách zůstávala minimální ekologická stopa. Máme i čerstvé zkušenosti, jaké jsou dopady, když rozjedou programy na úsporu energií, přechází se na obnovitelné zdroje. Zde se trochu zastavím. Ta poslední zkušenost ukazuje, co to dělá, když se zneužije dobrá myšlenka. Mám na mysli fotovoltaické panely. Další pozoruhodný poznatek, dlouhodobě se podporují obnovitelné zdroje energie a úspory a najednou se ukazuje nepřipravenost politiků a snahy tradičních výrobců dodávat méně výkonu za více peněz.
Bohužel mi připadá, že skauti jsou dlouho a většinově vedeni v příliš idealistickém duchu. Výsledkem je, že jakmile se začnou osamostatňovat a stavět se na vlastní nohy, jsou sice lépe připraveni na život než jejich vrstevníci, na rozdíl od nich mají možná větší morální odpovědnost, ale ve většině skauting opouští, protože by je brzdil v rozletu. Myslím, že v této oblasti by chtělo silně zapracovat a najít vhodnou motivaci. Možná prostřednictvím roverských výzev. Umím si představit, že skauti dokáží vytvořit business kruhy, které mezi sebou budou obchodovat, nebo spolu spolupracovat a budou-li dodržovat jako etický kodex skautský zákon, bude jejich podnikání prosto neplatičů a podobných podrazů.
Umím si představit, že vesnický oddíl může vedle pěších a vodních skautů, založit ještě skauty jízdní a získávat prostředky na provoz chovem dalšího zvířectva, sečením a udržováním luk v katastru, případně pěstitelskou činností. Asi by nebyla marná i skautská ekoturistika. Taková výprava městských skautů na dědinu, společná práce a zábava by asi měla ohlas a všeobecný přínos.
Umím si představit, že sponzorské dary, bezúročné půjčky a dotace by směřovali na výdělečné aktivity, například turistické ubytovny, rozhledny s občerstvením, fotovoltaické elektrárny a až z výdělku by se financovala činnost oddílu a organizace jako celek by sílila.
Umím si představit, že by se skauti zapojili a byli hybnou silou programu bezpečných obcí, tedy obcí závislých minimálně na zdrojích stavebního materiálu, potravin, energií a vody odjinud než z regionu.
Ve společnosti, ve které vládnou majitele Lukoil, Gazprom, ČEZ, RGW, EON, Agrofert a další je změna těžko představitelná. Jejich zájmy jsou zcela opačné, jejich prostředky může ohrozit snad jen krize jako hrom. Ale budování samostatných regionů je snad jediná a samo-záchovná cesta.
5.3. 2016 v 21:32

35Strana 35

reklama

36Strana 36

reklama