Stáhnout kompletní PDF (5.2 MB)

Roverský kmen červen 2008 (č.55/11)

Titulní strana

Obsah:
1 ROVERSKÝ KMEN 2008/06 titulní strana
2 Obsah obsah
3 Farewell party úvodník
4-5 Rozhovor s Dominikou Potůčkovou - Jůlií, novou šéfredaktorkou Roverského kmene
6-7 Inspirace
8-9 Vzpomínání na XII. valný sněm Junáka
10-11 Experimentální čekatelský kurz Scout-tex čekatelky
12-13 Jarní Obscura Ostrava (24. - 27. 4. 2008)
14-15 Závod tří vrchů
16 Rescue team
17-18 Mafie
19-20 Umlčme tu písničku!
21-22 Rizikové jevy & zpestření tábora
23 Kterak se reportáž píše
24-25 Pecky (,) do světa!
28-29 21st World Jamboree - Proč jezdit na mezinárodní setkání jako IST?
30-31 Sebranka 70. brněnský oddíl 28. střediska Brána roverský kmen
32 Kultura podle... Čejnýho kultura
33 Kultura podle... Markétky kultura
34-35 Stop hernám Užívej hlavu a ruce - ne automat!
36-37 O jazyku, kobylkách a jiné zvířeně
38-39 Bělorusko umlčená země
40-41 Putování živého odkazu: buddhismus Diamantové cesty
42-43 Letíme
44-45 Etická čítanka Senecovy dopisy úryvky
46-47 Jazyk a řeč umění
48 JAko zvoník od svatého Jakuba
49 Matematická lingvistika
50 Znáte je? knihy
51 Obrok 2009 - Roverská výzva obrok09 obrok
52 Zadní strana zadní strana
Chybí ti tu štítky?

Přihlaš se vpravo nahoře přes SkautIS a pomož nám!

2Strana 2

Obsah

obsah

3Strana 3

Farewell party

úvodník

4Strana 4 5Strana 5

Rozhovor s Dominikou Potůčkovou - Jůlií, novou šéfredaktorkou Roverského kmene

6Strana 6 7Strana 7

Inspirace

8Strana 8 9Strana 9

Vzpomínání na XII. valný sněm Junáka

10Strana 10 11Strana 11

Experimentální čekatelský kurz Scout-tex

čekatelky

12Strana 12 13Strana 13

Jarní Obscura Ostrava (24. - 27. 4. 2008)

14Strana 14 15Strana 15

Závod tří vrchů

16Strana 16

Rescue team

17Strana 17 18Strana 18

Mafie

19Strana 19 20Strana 20

Umlčme tu písničku!

21Strana 21 22Strana 22

Rizikové jevy & zpestření tábora

23Strana 23

Kterak se reportáž píše

24Strana 24 25Strana 25

Pecky (,) do světa!

26Strana 26 27Strana 27

28Strana 28 29Strana 29

21st World Jamboree - Proč jezdit na mezinárodní setkání jako IST?

30Strana 30 31Strana 31

Sebranka 70. brněnský oddíl 28. střediska Brána

roverský kmen

32Strana 32

Kultura podle... Čejnýho

kultura

33Strana 33

Kultura podle... Markétky

kultura

34Strana 34 35Strana 35

Stop hernám Užívej hlavu a ruce - ne automat!

36Strana 36 37Strana 37

O jazyku, kobylkách a jiné zvířeně

38Strana 38 39Strana 39

Bělorusko umlčená země

40Strana 40 41Strana 41

Putování živého odkazu: buddhismus Diamantové cesty

42Strana 42 43Strana 43

Letíme

44Strana 44 45Strana 45

Etická čítanka Senecovy dopisy úryvky

46Strana 46 47Strana 47

Jazyk a řeč umění

48Strana 48

JAko zvoník od svatého Jakuba

49Strana 49

Matematická lingvistika

50Strana 50

Znáte je?

knihy

51Strana 51

Obrok 2009 - Roverská výzva

obrok09 obrok

52Strana 52

Zadní strana

zadní strana