Stáhnout kompletní PDF (3.5 MB)

Roverský kmen č. 103, únor 2018 (únor 2018)

Titulní strana

Obsah:
1 ROVERSKÝ KMEN 2018/02 titulní strana
2 Obsah obsah
3 Editorial editorial úvodník
4-5 Zprávy zprávy
6 Téma úvodní strana
7-10 Analýza: Kdo jsou dnešní roveři
12 Infografika: Kde jsou v Česku roveři
13-14 Anketa – Jaký vnímáš cíl a smysl roveringu?
15-17 Putování roverskou historií
19 Rovering úvodní strana
20-21 Povolání budoucnosti
22-23 Když si dva šestnáctiletí roveři plní sen a já můžu být u toho
25 Svět kolem nás úvodní strana
26-28 Chudé štěstí na indických svazích
29-30 Dobře mířená pomoc je polovinou úspěchu
31 Kultura úvodní strana
32-34 Plná hlava mindfulness duchovno
35-36 Odkaz Polibku múzy
37-38 Umění roku 2017, které neslouží jen pro pobavení
39 Čekatelská úvodní strana
40-43 Organizace v Junáku – českém skautu polopatě čekatelská
44-46 Dobrovolníci jsou od slova „dobrovolně“ svojsikuvsen
47 Pozvánky pozvánky
48 Zadní strana zadní strana
Chybí ti tu štítky?

Přihlaš se vpravo nahoře přes SkautIS a pomož nám!

2Strana 2

Obsah

obsah

3Strana 3

Editorial

editorial úvodník

4Strana 4 5Strana 5

Zprávy

zprávy

6Strana 6

Téma

úvodní strana

7Strana 7 8Strana 8 9Strana 9 10Strana 10

Analýza: Kdo jsou dnešní roveři

11Strana 11

12Strana 12

Infografika: Kde jsou v Česku roveři

13Strana 13 14Strana 14

Anketa – Jaký vnímáš cíl a smysl roveringu?

15Strana 15 16Strana 16 17Strana 17

Putování roverskou historií

18Strana 18

19Strana 19

Rovering

úvodní strana

20Strana 20 21Strana 21

Povolání budoucnosti

22Strana 22 23Strana 23

Když si dva šestnáctiletí roveři plní sen a já můžu být u toho

24Strana 24

25Strana 25

Svět kolem nás

úvodní strana

26Strana 26 27Strana 27 28Strana 28

Chudé štěstí na indických svazích

29Strana 29 30Strana 30

Dobře mířená pomoc je polovinou úspěchu

31Strana 31

Kultura

úvodní strana

32Strana 32 33Strana 33 34Strana 34

Plná hlava mindfulness

duchovno

35Strana 35 36Strana 36

Odkaz Polibku múzy

37Strana 37 38Strana 38

Umění roku 2017, které neslouží jen pro pobavení

39Strana 39

Čekatelská

úvodní strana

40Strana 40 41Strana 41 42Strana 42 43Strana 43

Organizace v Junáku – českém skautu polopatě

čekatelská

44Strana 44 45Strana 45 46Strana 46

Dobrovolníci jsou od slova „dobrovolně“

svojsikuvsen

47Strana 47

Pozvánky

pozvánky

48Strana 48

Zadní strana

zadní strana