Stáhnout kompletní PDF (1.5 MB)

Skautský jachting (květen 2011)

Titulní strana

Obsah:
2 Metodika tréninku dětí a mládeže v jachtingu / 1. Úvod – Obecné zásady sportovní přípravy dětí a mládeže / 2. Nácvik jachtařských dovedností / 2.2. Příprava na vodě / 3. Přístup k začátečníkům / 4. Denní režim na závodech / 5. Závěr – Příprava na přechod
3 1. Obecné zásady sportovní přípravy dětí a mládeže / Starší školní věk / V pubertě dochází ke zlomu, produkce hormonů mění stavbu těla , snižuje se / V období puberty má trenér velmi citlivou funkci, protože právě v tomto období / Přístup trenéra v období
4 Jaké by měly být zásady trenéra mládeže? / 2. Nácvik jachtařských dovedností / 2.1. Příprava před sezónou
5 Co by mělo být výsledkem předsezónní přípravy: / 1. Kruhové tréninky – podle zařazených prvků na jednotlivých stanovištích lze / 2. Hry – rozvoj koordinace, orientace v prostoru, rychlé reakce a vyhodnocování / 3. Gymnastické prvky – rozvoj obratnosti / 4
6 Nácvik obratu. / Při provádění manévru je nutno procvičovat a hlídat následující prvky obratu: / Nejčastější chyby svěřenců při obratu: / Formy nácviku obratu : / Skupinový nácvik
7 UNácvik halzy / Při provádění manévru je nutno procvičovat a hlídat následující prvky halzy: / Nejčastější chyby svěřenců při halze: / Formy nácviku halzy / Skupinový nácvik
8 Kombinovaný nácvik obratu a halzy. / Forma nácviku obratů a halz mezi bójkami: / Při provádění nácviku vyžadovat dodržování závodních pravidel! / Při porušení pravidel provádět alternativní tresty! / Obr. 3 vzdálenost mezi bójkami cca 15 – 30 podle síly v
9 Obr. 4 – sledování plynulosti manévrů / Slalom – nácvik pohotových obratů a halz – obr.5 (směr střídáme)
10 Forma nácviku soutěží: na tratích se vzdáleností bójek cca 30m – 50m / A/ Provedení 10 obratů mezi startem a cílem – otočení bójky / Obr.6 / Obr.7
11 C/ Paralelní slalom mezi bójemi nebo slalom na čas / Nácvik trestných otáček „360“ a „720“. / Forma nácviku: - obrátky na signál / Nejčastější chyby při provádění trestných otáček: / Obr. 8 / 2.2.2. Nácvik obeplouvání značek
12 UA: Obeplouvání návětrné značky / UC: Obeplouvání závětrné značky
13 Nácvik plynulého obeplouvání značky – obr.7 / Obr. 8 Nácvik otočení návětrné a závětrné značky „karusel“ / 2.2.3. Nácvik startů
14 Obr.9 / Zastavení lodě. / Rozjetí lodě ze zastavení
15 Couvání / Všechny tyto manévry potřebují k dobrému zvládnutí častý nácvik. / Formy nácviku: / 1. provádění manévrů ve skupině lodí na signál – lze provádět i kombinace manévrů / 2. nácvik manévrů mezi bójkami / Obr. 10 / Obr. 11
16 Obr. 12 / Nácvik měření startovní čáry / Využíváme orientačních bodů na břehu – tzv. tranzit. obr.13 / Před startem si závodník najede za startovní loď, a pohledem směrem ke startovní bóji / V okamžiku startu, jestliže při pohledu přes bóji má v zákrytu s
17 4. Start ve 3 min. intervalech ( delší interval pro opakovaný nácvik působí ochabnutí / 5. Start s uplatněním minutového pravidla obeplouvání konců – pravidlo 30.1 , zkusit i / 6. Start z velmi krátké startovní čáry – simulace startu s velkým počtem lodí
18 Obrázek. 15: poloha ploutve vůči trupu lodi
19 Obrázek. 16 – Předozadní stabilita – „hrnutí vody“ při posedu příliš vpředu.
20 Obr. 17: Jízda podle špiónků na kosatce. / 2.2.4.2. Jízda na boční vítr / 2.2.4.2. Jízda po větru
21 Obr. 18 Náklon lodě do návětří v kurzu po větru / Vyvažování lodě
22 Vybírání vody z lodě – je velmi podceňovaná činnost / 2.2.5. Hry a zábava na vodě / Osvědčená hra pro uvolnění dětí mezi jednotlivými tréninkovými úseky a současný / „Kačenky“. / TIP: pro nácvik manévrů prováděných na signál je tato hra ideální pro seřaze
23 Na postaveném okruhu bójek závodníci startují s časovým odstupem a snaží se předjet / Přínos soutěže : / „nepřekážejí“ ostatní soupeři a musí se sami rozhodovat / Hra na procvičení ovládání lodě – obr.19 / Obr.19: Hra na jelena
24 Obr. 20 / 3. Přístup k začátečníkům / První tréninky – na břehu / Na vodě
25 Desatero pro trenéry jachtingu
26 4. Denní režim na závodech / Základní pravidla: / Doporučená literatura k výživě: Nancy Clarková – Sportovní výživa (Grada 2000) / 5. Příprava závodníka na přechod do lodní třídy dospělých.
27 Průběh přípravy. / Možnosti výběru lodní třídy. / 6. Nutno poukázat na „neřesti“ i klady / Na lavičce u zrcadla se nesedí – vadí nám to při kormidlování, obratech a vyvažování.
28 Kosatníci nám „dovažují“ loď zajímavým způsobem
29 V silnějším větru dávat pozor na poryvy větru a nezapomínat vylévat přebytečnou vodu.
31 Použitá literatura : / Zpracoval a fotografie dodal: Milan Němec – Stopař