Stáhnout kompletní PDF (4.3 MB)

Stezka a symbolický rámec vlčat a světlušek (květen 2015)

Titulní strana

Vice na křižovatce.

Obsah:
1 titulka
2 metodika VS_www.pdf / Úvod
4 Stezka v kontextu výchovného programu / Co je to stezka / Jak stezka vznikla
5 Vazba na skautskou stezku
6 Jak stezka funguje / Jak stezka vypadá
10 Postup při plnění
12 Formy plnění aktivit
13 Motivace k plnění stezky
18 Aktivity stezky
20 Aktivity Nováčka
22 Rámcový přehled aktivit / A – Co umím a znám
30 B – Kdo jsem
33 C – Můj kamarád
34 D – Můj domov
36 E – Svět okolo nás
39 F – Příroda kolem nás
46 Jak stezku začlenit do programu
47 Nováček / Stupně stezky
55 Jak zavést stezku do oddílu / Jak postupovat?
57 Na co si dát pozor
58 Symbolický rámec vlčat a světlušek obecně
60 Symbolický rámec vlčat / Úvod do symbolického rámce vlčat
66 Využití příběhu při práci se stezkou ve smečce
71 Zapojení symbolického rámce do života smečky
82 Symbolický rámec světlušek / Úvod do symbolického rámce světlušek
89 Využití příběhu při práci s cestičkou v oddíle
94 Zapojení symbolického rámce do života oddílu
108 Symbolický rámec Čolka a Žabky / Úvod do symbolického rámce Čolka a Žabky
112 Využití příběhu při práci s Plavbami v oddíle
118 Zapojení symbolického rámce do života oddílu