Stáhnout kompletní PDF (0.8 MB)

Na pomoc skautským vůdcům

Titulní strana

Autor: Lord Baden-Powell of Gilwell

Stáhnout jako MOBI / ePUB

Obsah:
3 Obsah
4 PÁR SLOV ÚVODEM
5 PŘEDMLUVA
6 1. ČÁST: Jak vychovávat chlapce / CHLAPEC
8 SKAUTSKÝ VŮDCE
9 Povinnosti skautského vůdce / Věrnost a oddanost hnutí
10 Vůdcova odměna
15 Prostředí a pokušení / Oddílová klubovna a tábor
16 Jak probudit u chlapců zájem
17 ROZBOR CÍLŮ SKAUTINGU
18 SKAUTING
19 Skauting je prostý / ÚKOL A CÍL SKAUTINGU / Čtyři oblasti skautské výchovy
20 SKAUTSKÉ AKTIVITY
21 Skautský duch
23 DRUŽINOVÁ SOUSTAVA / Oddílová rada
24 Význam družinové soustavy / SKAUTSKÝ KROJ
25 ÚKOL SKAUTSKÉHO VŮDCE
26 2. ČÁST: Skautinga výchova dobrých občanů
28 I. CHARAKTER
29 Jeden z důvodů, proč by oddíl neměl mít víc než 32 členů / Rytířskost a smysl pro poctivou hru
30 Kázeň
31 Smysl pro čest
32 Sebedůvěra
33 Radost ze života
34 Vývoj světového názoru – zbožnost
37 Sebeúcta
38 Oddanost
39 II. ZDRAVÍ A ZDATNOST
40 BUĎ FIT! / Organizované hry
41 Tělesná cvičení
42 Pořadová cvičení
43 V přírodě
46 Plávání, veslování, signalizace / OSOBNÍ HYGIENA / Čistotnost / Potraviny
47 Střídmost / Zdrženlivost
48 Nekuřáctví
49 Provazochodectví / Tělesně postižení skauti
50 III. ZRUČNOSTA RUKODĚLNÉ PRÁCE
51 Tábornická praxe / Odborné odznaky
52 Inteligence
53 Tvůrčí schopnosti
54 Od záliby k povolání / PODÍL SKAUTSKÉHO VŮDCE
55 Zaměstnání
56 IV. SLUŽBA DRUHÝM / Sobectví
57 Boj s vlastním sobectvím – zvyk konat dobré skutky / Služba společnosti
59 Výsledek skautské výchovy
60 ZÁVĚREM