Stáhnout kompletní PDF (2.4 MB)

Skauting duben 2014 (č.2/52)

Titulní strana
Obsah:
1 Titulní strana Dobrovolně
2-3 Po stopách Mayů etapovka CTH Mayové
4-5 Kolik asi všechno stojí? instant finance finanční gramotnost
6-7 Jak na táborovku? etapovka tábor plánování
8 Trendy etapovka co letí u dětí trendy
9 Z dětských časopisů teepek.cz Světýlko Skaut
10-12 Metodický tábor a jak na něj skautská výchovná metoda tábor
13-15 Předávání kompetencí v rámci oddílu předávání kompetence oddílová rada oddíl
16-19 Výchova k zodpovědnosti pedagogika zodpovědnost oddíl
20-21 Skautská mohyla na Ivančeně Ivančena sbírka sounáležitost
22-23 Valný sněm Junáka v Litomyšli reportáž valný sněm název Stanovy WAGGGS
24-25 Koho jsme zvolili? náčelnictvo valný sněm
26-27 Dobrovolníci nejsou tak snadno zastupitelní jako placení lidé dobrovolnictví člověk v tísni hodnota
28 (Ne)dobrovolník příběh dobrovolnictví hodnoty
29 SkautIS emailová konference skautis
30 Nový kabát pro časopis zpětná vazba grafika
32 Kalendář kalendář
Chybí ti tu štítky?

Přihlaš se vpravo nahoře přes SkautIS a pomož nám!

2Strana 2 3Strana 3

Po stopách Mayů

Ze zákulisí

etapovka CTH Mayové

4Strana 4 5Strana 5

Kolik asi všechno stojí?

Instant

instant finance finanční gramotnost

6Strana 6 7Strana 7

Jak na táborovku?

plánování

etapovka tábor plánování

8Strana 8

Trendy etapovka

Co letí u dětí

co letí u dětí trendy

9Strana 9

Z dětských časopisů

teepek.cz Světýlko Skaut

10Strana 10 11Strana 11 12Strana 12

Metodický tábor a jak na něj

metoda

skautská výchovná metoda tábor

13Strana 13 14Strana 14 15Strana 15

Předávání kompetencí v rámci oddílu

předávání

předávání kompetence oddílová rada oddíl

16Strana 16 17Strana 17 18Strana 18 19Strana 19

Výchova k zodpovědnosti

pedagogika

pedagogika zodpovědnost oddíl

20Strana 20 21Strana 21

Skautská mohyla na Ivančeně

Ivančena sbírka sounáležitost

22Strana 22 23Strana 23

Valný sněm Junáka v Litomyšli

reportáž valný sněm název Stanovy WAGGGS

24Strana 24 25Strana 25

Koho jsme zvolili?

náčelnictvo valný sněm

26Strana 26 27Strana 27

Dobrovolníci nejsou tak snadno zastupitelní jako placení lidé

pro život

dobrovolnictví člověk v tísni hodnota

28Strana 28

(Ne)dobrovolník

příběh

příběh dobrovolnictví hodnoty

29Strana 29

SkautIS

emailová konference skautis

30Strana 30

Nový kabát pro časopis

zpětná vazba grafika

31Strana 31

Reklama

reklama

32Strana 32

Kalendář

kalendář